สมาคมคนไทย
แห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
Thai-Australian Association of South Australia (TAASA)


"...ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยได้เสมอ..."
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อำนวยพร คานท์

มีเรื่องราวน่าภูมิใจของคนไทยที่มีส่วนร่วมกับสังคม สมาคมขอนำมาแบ่งปันกัน "น้องนวย" และ "ป้าอนงค์" ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในหนังสือของ Council 
"สวัสดีค่ะ ชื่อ อำนวยพรนะค่ะ การที่ดิฉันได้มีโอกาสได้ไป เข้าร่วมกลุ่ม Multiculture มันดีที่เราได้เรียนรู้ และรู้จักกับเพื่อนใหม่หลายเชื้อชาติ ซึ่งที่แห่งนี้ มีโอกาสได้แชร์ ภาษา ประสบการที่ประเทศตัวเอง และเรื่องราวความเป็นอยู่ที่ออส วัฒนธรรม และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่นี่ แต่ไม่ว่าเราจะมาจากไหนทั่วทุกมุมโลกต่างภาษา แต่ทุกคนก้อพยายามจะเรียนรู้ภาษา อังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราใช้สื่อสารกัน แต่ที่ภูมิใจที่สุดคือเพื่อนๆทุกคนล้วนแล้วแต่ชอบอาหารไทยภาษาไทย เกือบทุกคนค่ะ"